cPanel: Νέα αύξηση τιμών από το 2024

cPanel - new price hike - νέες αυξήσεις τιμών

Ένα απόγευμα του Σεπτέμβρη λάβαμε ειδοποίηση ότι η cPanel προχωρά σε νέα αύξηση τιμών από 1 Ιανουαρίου 2024.

Η αύξηση αυτή είναι η 4η ή 5η στη σειρά (έχουμε χάσει πια τον αριθμό) από την ώρα που η εταιρεία εξαγοράστηκε από την WebPros και το Fund που βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Παρακάτω είναι η ανακοίνωση της cPanel στο αυθεντικό Αγγλικό κείμενο και σε μετάφραση στα Ελληνικά.

Αγγλικά

New Prices for your cPanel Licenses from January 1st, 2024

Dear #customer_name,

We are contacting you today to notify you of a pricing adjustment that will affect your existing account, subscriptions, or services.

We realize that any price change directly influences your business, so we aim to provide transparency as soon as possible. There is no action you need to take at this time. The pricing adjustment will be applied automatically for existing licenses on January 1st, 2024 and for new orders starting December 16th, 2023.

For a comprehensive view, please see our updated pricing table below.

As we continue to deliver on our commitment to be the hosting management platform of choice, we have expanded our products, features, and services to encompass:

✓  Increased overall website and server performance

✓  Enhanced security, with emphasis on secure collaboration

✓  Comprehensive site and server monitoring

✓  Additional support for more diverse Operating Systems

We also want to share that we are actively developing a fully integrated site builder for cPanel, powered by Sitejet. This innovative feature will enable you to create beautiful websites, with a modern and user-friendly website editor, from directly within cPanel. Discover more about our latest features and innovations, including Manage Team and Two-factor Authentication for webmail, here.

Thank you for your continued business and trust. If you have any questions, please consult the dedicated FAQ page or contact cs@cpanel.net.

Sincerely,

The cPanel Team

Ελληνικά

Νέες τιμές για τις cPanel άδειές σας από την 1η Ιανουαρίου 2024

Αγαπητέ #όνομα_πελάτη

Επικοινωνούμε μαζί σας σήμερα για να σας ειδοποιήσουμε για μια προσαρμογή στις χρεώσεις που θα επηρεάσει τον υπάρχοντα λογαριασμό, τις συνδρομές ή τις υπηρεσίες σας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οποιαδήποτε αλλαγή τιμής επηρεάζει άμεσα την επιχείρησή σας, επομένως στοχεύουμε να παρέχουμε διαφάνεια το συντομότερο δυνατό. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια αυτή τη στιγμή. Η προσαρμογή της τιμολόγησης θα εφαρμοστεί αυτόματα για τις υπάρχουσες άδειες την 1η Ιανουαρίου 2024 και για τις νέες παραγγελίες από τις 16 Δεκεμβρίου 2023.

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα, ανατρέξτε στον ενημερωμένο πίνακα τιμών μας παρακάτω.

Καθώς συνεχίζουμε να τηρούμε τη δέσμευσή μας να είμαστε η πλατφόρμα διαχείρισης φιλοξενίας που θα επιλέγετε, έχουμε επεκτείνει τα προϊόντα, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες μας ώστε να συμπεριλάβουμε:

✓ Αυξημένη συνολική απόδοση του ιστότοπου και του διακομιστή

✓ Ενισχυμένη ασφάλεια, με έμφαση στην ασφαλή συνεργασία

✓ Ολοκληρωμένη παρακολούθηση ιστότοπου και διακομιστή

✓ Πρόσθετη υποστήριξη για διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Θέλουμε επίσης να μοιραστούμε ότι αναπτύσσουμε ενεργά ένα πλήρως ενσωματωμένο πρόγραμμα δημιουργίας ιστοτόπων για cPanel, που υποστηρίζεται από την Sitejet. Αυτή η καινοτόμος λειτουργία θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε όμορφους ιστότοπους, με ένα σύγχρονο και φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα επεξεργασίας ιστοτόπων, απευθείας από το cPanel. Ανακαλύψτε περισσότερα για τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και τις καινοτομίες μας, όπως η Διαχείριση ομάδας και ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για webmail, εδώ.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή εμπιστοσύνη σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε την ειδική σελίδα Συχνών Ερωτήσεων ή επικοινωνήστε με το cs@cpanel.net.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα cPanel

Ο πίνακας με τις νέες χρεώσεις φαίνεται παρακάτω:

cPanel - new price increases from 2024 - νέες αυξήσεις τιμών από το 2024

Συγκριτικά με προηγούμενες αυξήσεις αυτή είναι η μικρότερη. Όμως, δεν παύει να είναι άλλη μία αύξηση για μία ακόμα χρονιά.

Εάν παραμείνουν αυτές οι αυξήσεις και δεν αυξηθούν περαιτέρω, η Konet δεν θα αναπροσαρμόσει τις τιμές της στα υπάρχοντα πακέτα της. Θα προχωρήσουμε όμως σε αναπροσαρμογές τιμών για τις νέες αγορές Solo licenses.

Εναλλακτικά Control Panels

Εναλλακτικές επιλογές στα Hosting Control Panels φθηνότερες από το cPanel υπάρχουν πολλές.

Ωστόσο, δυστυχώς, καμία λύση δεν έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κατέταξαν το cPanel στην πρώτη επιλογή παγκοσμίως.

Σε θέματα σταθερότητας, ασφάλειας, χαρακτηριστικών, υποστήριξης, φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος, ευκολίας, αυτοματοποίησης των διαδικασιών, documentation και άλλων παραγόντων, είναι σαφές ότι το cPanel δεν έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια.

Η επόμενη καλύτερη λύση, η οποία δεν είναι το γνωστό Control Panel που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, είναι 2 χρόνια μακριά από το σημερινό επίπεδο του cPanel.

Ευχόμαστε πραγματικά να αναδειχθούν ανταγωνιστές οι οποίοι θα μπορέσουν να κλονίσουν το μονοπώλιο που έχει δημιουργήσει το cPanel για το καλό της παγκόσμιας αγοράς του Web Hosting.

Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε νέα προσπάθεια που θα προσφέρει τα προαναφερθέντα στοιχεία και δεν θα βλέπει τους πελάτες ως Cash Cows.

Μέχρι τότε όμως, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την λύση της cPanel γιατί, απλούστατα, είναι η καλύτερη επιλογή παγκοσμίως.

Με εκτίμηση,

Konet

CC BY-SA

cPanel: Νέα αύξηση τιμών από το 2024 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. Πηγή: https://blog.konet.gr/cpanel-nea-ayxisi-timon-apo-to-2024/ , Δημιουργός: Konet.gr

Σχολιάστε

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Blog.konet.gr by Konet.gr is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Χρησιμοποίησε το περιεχόμενο των άρθρων ελεύθερα εφόσον δίνεις αναφορά στην πηγή και στον δημιουργό τους.