Προγραμματισμένη Συντήρηση Δικτύου της Konet

Προγραμματισμένη Συντήρηση Δικτύου - Konet

Στην Konet το πρώτο μας μέλημα οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας να είναι στο καλύτερη δυνατή ποιότητα. Ως μέρος της δέσμευσής μας για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών που παρέχουμε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια επερχόμενη συντήρηση δικτύου.

Σε αυτή τη συντήρηση θα αναβαθμίσουμε το λογισμικό στους εσωτερικούς routers μας στη τελευταία προτεινόμενη έκδοση του κατασκευαστή τους.

Πότε θα γίνει η συντήρηση;

Ημερομηνία: 28 Ιανουαρίου 2020
Ώρα: 06:00 π.μ. EET (UTC+02:00) – 08:00 μ.μ. EET (UTC+02:00)
Ο αναμενόμενος χρόνος συντήρησης θα είναι από μερικά λεπτά μέχρι το μέγιστο 2 ώρες.

Ποια θα είναι η επίπτωση στις υπηρεσίες σας;

Ελάχιστη επίπτωση αναμένεται κατά τη διάρκεια της συντήρησης επειδή οι routers είναι μέρος μιας σύνθετης δομής και καθότι θα αναβαθμίζουμε έναν router κάθε φορά. Packet loss ενδέχεται να συμβεί όταν θα διακόπτουμε την κίνηση σε κάθε router.

Η αναβάθμιση αυτή αναμένεται να επηρεάσει όλους τους Servers μας.

Οι μηχανικοί μας θα είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκειά της αλλά και μετά τη συντήρηση σε περίπτωση που προκύψει το οποιοδήποτε ζήτημα.

Έχετε απορίες;

Εάν έχετε απορίες σχετικά την αναβάθμιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης.

ΚΟΝΕΤ

Τμήμα Υποστήριξης

Photo by Ildefonso Polo on Unsplash

CC BY-SA

Προγραμματισμένη Συντήρηση Δικτύου της Konet is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. Πηγή: https://blog.konet.gr/syntirisi-diktyou-konet/ , Δημιουργός: Konet.gr

Σχολιάστε

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Blog.konet.gr by Konet.gr is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Χρησιμοποίησε το περιεχόμενο των άρθρων ελεύθερα εφόσον δίνεις αναφορά στην πηγή και στον δημιουργό τους.